Behöver du installera och sätta inställningarna i Outlook för flera användare..?

för att göra detta behöver man använda sig av Office Customization Tool
Denna hittar man genom att skapa en installationspunkt för Office och sedan köra "setup /admin" från denna.

ställ in de inställningar du vill att Outlook klienterna skall få i Office Customization Tool och klicka sedan på "remove accounts & export settings" och exportera till en .PRF fil och lägg denna på en nätverksdisk åtkomlig för alla.

på klient maskinen kör man sedan "outlook.exe /importprf server1shareoutlook.prf" så installeras inställningarna.

om du föredrar att användaren skall frågas om inställningarna kan du använda "outlook.exe /promptimportprf localfolderoutlook.prf"