Har du en IIS 6.0 och behöver ett test certifikat? prova SelfSSL.exe


I MS IIS 6.0 Resource Kit Tools finns en liten utillity för att skapa och installera tillfälliga test certifikat.
Programmet heter SelfSSL.exe och efter installation kör man den enkelt från ett CMD fönster.

selfssl.exe /N:minserver /K:1024 /V:365 /S:1 /P:443
Skulle skapa ett cert på "minserver" med 1024 bitars nyckellängd på site nummer "1" för port 443

Hur hittar man då sin sites nummer frågar ni er? jo det finns ett litet script för det med...
Under system32 finns scriptet iisweb.vbs som används på följande sätt:
iisweb.vbs /query "Namnet på websidan i IIS"
I det svar man får står ID nummret direkt efter namnet ex. pdaklubben/2345223

Källa