Efter att ha tittat runt lite på digitala foto-ramar och en del av deras funktioner, började fundera om det inte gick att göra samma sak med en PC.
Detta kom jag fram till....


Först för att få till så att Outlook kunde fånga upp bilagorna i mailen, så använde jag mig av detta VBA script
För att få scriptet att fungera som "run script" i en inbox regel måste man editera första raden i scriptet till följande:
Public Sub SaveAttachments(Item as Outlook.MailItem)

därefter lade jag till 2 inbox regler, det första fångar upp bilagan (med scriptet ovan) och skickar den till en katalog på disken,
Den andra lyfter undan meddelandet från inkorgen så den blir tom.

Därefter installerade jag gratisversionen av gPhotoShow
gPhotoShow körs som skärmsläckare och har den finessen att den kan uppdatera sin slideshow om det kommer till bilder.
Med andra ord, konfigurerade jag skärmsläckaren att läsa bilder från samma katalog som Outlook scriptet sparade sina bilder i, och därefter är det bara att e-posta på....

Fungerar naturligtvis bäst med ett separat e-postkonto för just bilder...