Slmgr –ckms => rensar det lokalt sparade kms server namnet
Slmgr –ato => tvingar klienten att aktivera sig, den letar då i dns efter ”_vlmcs” recordet
Slmgr –rearm => rensar licensstatusen på maskinen och ger ytterligare 30dgr utan ”riktig” aktivering, detta kan göras max tre (3) gånger.
Slmgr –dli => visar nuvarande licensieringsstatus
slmgr -dlv => Visar nuvarande licensieringsstatus Verbose
slmgr -cpky => Clear Product Key from registry
slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx => installerar nyckel
slmgr -upk => Uninstall Product Key
slmgr -dti => (visar id för offline aktivering)
slmgr -atp KEY => (aktiverar med manuell conf. ID) den du får tillbaks från en offline aktivering
slmgr -sdns => Enable DNS publishing
slmgr -cdns => Disable DNS publishing
slmgr -xpr => Show Expiration date
slmgr /rilc => Re-Install system licens file

 

Säkerställ att det i DNS finns ett SRV record för

_vlmcs._tcp

Port: 1688

 

Produktnycklar:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys

 

In case you try activating evaluation version of Windows server 2019 if trying above steps you’ll get following error:

Error: 0xC004F069 On a computer running Microsoft Windows non-core edition, run ‘slui.exe 0x2a 0xC004F069’ to display the error text.

In this case run following commands:

Find available target editions

DISM.exe /Online /Get-TargetEdition

Change your target edition (bellow is example for Windows server 2019 Standard)
 
DISM.exe /online /Set-Edition:ServerStandard /Productkey:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C /AcceptEula
 
Reboot server