Detta rensar en katalog och alla underkataloger från allt innehåll..

bra om man har en slask katalog på e filserver man inte fill att den skall växa okontrollerat...

DEL /F /Q /S C:\Directory\*
for /D %%i in ("C:\Directory\*") do RD /S /Q "%%i"

Exit