för att sätta rättigheter på mappar i en Exchange server kan man testa:
PFDAVAdmin för ex 2007
ExFolder för EX 2010 SP1