Så här gör du...

Skapa en ny SMTP Receive Connector

Starta Exchange System Manager
Klicka på Server Configuration –> Hub Transport
Under Receive Connectors, höger klicka och klicka “New Receive Connector…”

I Introduktions dialogen
Under “Name”, skriv External Relay
Under “Select the intended use for this Receive connector” välj custom
Klicka Next
I Local Network settings dialogen
Lämna Local IP Address(es) i default värdet
Under "Specify the FQDN this connector will provide in response to HELO or EHLO:"
Skriv in din servers FQDN.

Under "the Remote Network Settings" dialogen
Skriv in Ip adressen med eller utan MASK, eller en hel IP range på den eller de maskiner som skall kunna skicka mail.
Klicka "Next"
Klicka "new" på "New Connector Configuration Summary" dialogen.
Efter att den är klar, Klicka på External Relay konnektorn och välj "properties".
Klicka på "Authentication" fliken och bocka ut alla boxar.
Click ok

starta Exchange Management Shell
Skriv in följande kommando:

Get-ReceiveConnector "External Relay" | Add-ADPermission -User "NT AUTHORITYANONYMOUS LOGON" -ExtendedRights "ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient"

Tryck enter