Har du IP adresser i Excel och inte vill anvÀnda funktionen "Text till Kolumner" kan du prova detta...

 

A1 innehÄller IPadressen

B1 =LEFT(A1;FIND(".";A1)-1)

C1 =MID(A1;LEN(B1)+2;FIND(".";(A1);LEN(B1)+2)-(LEN(B1)+2))

D1 =MID(A1;LEN(B1)+LEN(C1)+3;(FIND(".";A1;LEN(B1)+LEN(C1)+3))-LEN(B1)-LEN(C1)-3)

E1 =RIGHT(A1;LEN(A1)-((LEN(B1)+3+LEN(C1)+LEN(D1))))