För Exell

=IF(C2>0,C2/(8.64*10^11) - 109205,"")

i en svensk excell

=IF(C2>0;C2/(8,64*10^11) - 109205;"")