csvde -d "OU=users,ou=SBS,DC=domain,DC=net" -l whencreated,useraccountcontrol -r "(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(&(whenCreated>=20120101000000.0Z)))" -f utfil.txt

 

Listar användare skapaen efter 20120101 samt visar även om kontot är aktivt eller inte.

512 – Enabled Account
514 – Disabled Account
544 – Enabled, Password Not Required
546 – Disabled, Password Not Required
66048 – Enabled, Password Doesn’t Expire
66050 – Disabled, Password Doesn’t Expire
66080 – Enabled, Password Doesn’t Expire & Not Required
66082 – Disabled, Password Doesn’t Expire & Not Required
262656 – Enabled, Smartcard Required
262658 – Disabled, Smartcard Required
262688 – Enabled, Smartcard Required, Password Not Required
262690 – Disabled, Smartcard Required, Password Not Required
328192 – Enabled, Smartcard Required, Password Doesn’t Expire
328194 – Disabled, Smartcard Required, Password Doesn’t Expire
328224 – Enabled, Smartcard Required, Password Doesn’t Expire & Not Required
328226 – Disabled, Smartcard Required, Password Doesn’t Expire & Not Required

Det går även att lägga till fler objekt till flaggan -l

-l whencreated,useraccountcontrol,memberof

listar ex. vilka grupper som användaren är medlem  i. 

 

http://marckean.wordpress.com/2009/05/01/csvde-commands/

http://ss64.com/nt/csvde.html