Behöver du kontrollera hälsan på ett 2003 AD kan du prova detta....

Ladda ner Windows Server 2003 Service Pack 2 32-bit Support Tools

Kör:
DCDIAG /a /v /c /f:diag.log /ferr:error.log
Eller om du fill testa en spec. DC
DCDIAG /a /v /c /s:"domain_controller_name" /f:diag.log /ferr:error.log

netdiag /v /l /d:domain.com /DcAccountEnum

Netsh dhcp show server >> check_dhcp.log

Repadmin /showreps >> repadm.log

repadmin /replsum /errorsonly >> repadm_err.log

dnslint /ad /s "DNS_ip" /v /t /y

Analysera filerna diag.log, error.log, check_dhcp.log, repadm.log, repadm_err.log, dnslint.txt och netdiag.log