Hur gör man för att administrera medlemmar i lokala grupper på klientmaksiner?
Det går att göra via "restricted Groups" i GPO.
Här är en kort beskrivning på hur det går till...

Skapa och länka en ny GPO i den OU du vill kontrollera.
Editera GPO'n och gå till:
Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Restricted Groups
Högerklicka och välj "add group"

Skriv här in antingen namnet på den lokala grupp du vill lägga till användare i (ex. Administrators),
eller en domän grupp du vill skall ingå i en lokal grupp.

Här anger du antingen vilka användare som skall ingå i gruppen du angav i steget innnan.
Alternativt så anger du vilken lokal grupp som den domängrupp du angav i steget innan skall ingå i. (ex. administrators, administratörer)


Lägg till en dator i den OU som GPO'n styr och kör "gpupdate /Force" i ett CMD fönster, starta om maskinen om det behövs
Kontrollera de lokala grupperna om du lyckats...