REPADMIN /SHOWREPL <DCname>

Visar en summering på sync från en specifik DC

 

REPADMIN /SHOWREPL * /CSV > test.csv

Exportera all sync info till en csv fil som går att öppna i Excell

 

REPADMIN /Replsum

Summerar replikeringen genom att kontakata alla DC's och visar resultat i en lista