Innan 2012 DC's kan stättas upp i en gammal 2008 miljö skall man byta replikeringsform till DFSR

 

dfsr 1

dfsr 2

Kontrollera med dfsrmig /getglobalstate att den är i läge "prepared"

dfsr 3

Kontrollera med dfsrmig /getmigrationstate hur migreringen till nästa steg går, alla DC's som inte är klara visas i listan.

dfsr 4

När listan med DC's är tom är du redo för steg 2

dfsr 5

Gör steg 2 "off houres" då man har mindre trafik mot SYSVOL

dfsr 6

Kontrollera status på migrweringen med /getmigrationstate

dfsr 7

Kontrollera med Net Share att det finns en ny SYSVOL_DFSR

dfsr 8

Se till att den nya SYSVOL ingår i backuprutinen