dsquery * -filter "(&(&(objectcategory=person)(objectclass=user))(|(extensionattribute1=*)))" -attr samaccountname sn givenname extensionattribute3 -limit 0 -uco > utfil.txt

Ger en formatterad textfil

 

CSVDE -R "(&(&(objectcategory=person)(objectclass=user))(|(extensionattribute1=*)))" -L samaccountname,sn,givenname,extensionattribute1 -F utfil.txt

Ger en kommaseparerad fil som lätt kan editeras i Excel