Skapa en fil men namet DELAYSTART.CMD

@ping -n 60 127.0.0.1 > nul

net start "service name"

exit

 

för att starta ovan script dolt skaparn man ett DELAYSTART.VBS script

createObject("Wscript.Shell").Run "c:\run\delaystart.cmd",0,True

 

schemalägg sedan DELAYSTART.VBS med "kör vid uppstart av servern"

 

OBS! tjänsten måste förståss vara satt till "Manual"